logotyp
Login

Naše IT šance + jazyky

Naše škola uspěla s žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Náš projekt – Naše IT šance + jazyky získal finanční podporu v celkové částce 2 195 084 Kč. Předpokládaná doba trvání projektu byla 30 měsíců s ukončením 20. 9. 2013.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

  1. Vybrali jsme si oblast inovace, jejímž cílem je zkvalitnění výuky v souladu s vytýčenými cíli v ŠVP pomocí nově vytvořených materiálů za využití ICT techniky. Při tvorbě materiálů zaměřených na využití ICT se snažíme zefektivnit výuku, přiblížit žákům moderní trendy ve výuce především pomocí interaktivních tabulí, ale využitím dalších aktivit v hodinách. Hlavní snahou je zvýšit zájem žáků o výuku. 

  2. Ve výuce směřující k individualizaci výuky cizích jazyků se zaměřujeme na podporu rozvoje individuálních schopností všech žáků, včetně žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v oblasti cizích jazyků. K tomu jsme přispěli dělením hodin, čímž jsme vytvořili podmínky pro uplatnění pedagogických metod, které umožňují individuální přístup k potřebám a možnostem každého žáka. 

Z účasti na klíčových aktivitách mají prospěch všichni žáci školy. Materiály vyrobené v oblasti inovace jsou využívány ve všech třídách. Zakoupené učební materiály využívají všichni žáci.


Vytvořené DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY (DUMy) zde.


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
kontakty - telefon, email
rozvrhy tříd a učitelů
elektronická žákovská knížka
objednání - rušení obědů - jídelníček
suplování
home
HOME

Created by © 2015-2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy