logotyp
Login
logo EU a MMRRekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav, Komenského 20

Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003369


Účelem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání prostřednictvím rekonstrukce a modernizace učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav, Komenského 20 a prostřednictvím vybudování výtahu.

  

Příjemce:              Základní škola Soběslav, Komenského 20

Doba realizace:     září 2018 – září 2019

Výstupy projektu: Rekonstruovaná a vybavená učebna přírodních věd

                              Vybudovaný výtah

                              Odpočinková zóna v okolí školy

 

Projekt Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav, Komenského 20 je spolufinancován Evropskou Unií.


Den otevřených dveří 3. 3. 2020

13.03. 2020
Den otevřených dveří 3. 3. 2020


V rámci DOD, který se uskutečnil 3. 3. 2020 ve všech prostorách školy, byla poprvé zájemcům o studium na naší škole, žákům z ostatních škol a veřejnosti představena nově zrekonstruovaná učebna přírodních věd z projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003369 „Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav“ včetně vybavení pořízeného z projektu.

 

                                      V Soběslavi 4. 3. 2020

                                                                            Mgr. Jan Holas,
                                                                               ředitel školy

Spolupráce s Domem dětí a mládeže


   V rámci spolupráce s DDM bude od 1. 9. 2020 ve škole v nově zrekonstruované učebně přírodních věd z projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003369 „Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav“ otevřen nový kroužek „Pokusohraní“. Kroužek povede učitelka fyziky z naší školy. Zájemci se můžou hlásit během prázdnin, jak u paní učitelky, tak i pomocí přihlášky DDM (k vyzvednutí v DDM).

 

                                                V Soběslavi 20. 6. 2020

                                                                                    Mgr. Jan Holas,
                                                                                       ředitel školy


Setkání učitelů spolupracujících škol


   V rámci spolupráce na projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003369 „Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav“ se uskutečnila 24. 9. 2020 v prostorách učebny přírodních věd schůzka zástupců spolupracujících škol. Učitelům byla představena nově zrekonstruovaná učebna přírodních věd včetně vybavení pořízeného z projektu a byla domluvena další spolupráce.

                                                   V Soběslavi 24. 9. 2020

                                                                                        Mgr. Jan Holas
                                                                                          ředitel školy


Den otevřených dveří


V rámci DOD, který se uskutečnil v průběhu měsíce března 2021, byla zájemcům o studium na naší škole, žákům z ostatních škol a veřejnosti představena mimo jiné i zrekonstruovaná učebna přírodních věd z projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003369 „Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav“ včetně vybavení pořízeného z projektu. 

Z důvodu pandemické situace byl DOD realizován pomocí přednatočeného videa, které bylo vytvořeno za pomoci žáků školy, kteří byli průvodci na cestě po školních prostorách. Na své cestě školou zavítali také do učebny přírodních věd.                                                V Soběslavi 29. 3. 2021

                                                                           Mgr. Jan Holas,
                                                                             ředitel školy

Spolupráce s Domem dětí a mládeže


V rámci spolupráce s DDM bude od 1. 9. 2021 ve škole v zrekonstruované učebně přírodních věd z projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003369 „Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav“ opět otevřen kroužek „Pokusohraní“. Kroužek povede učitelka fyziky z naší školy. Zájemci se můžou hlásit během prázdnin, jak u paní učitelky, tak i pomocí přihlášky DDM (k vyzvednutí v DDM).

                                                                        V Soběslavi 2. 6. 2021

                                                                                                Mgr. Jan Holas,
                                                                                                  ředitel školy


Setkání učitelů spolupracujících škol


V rámci spolupráce na projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003369 „Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav“ se uskutečnila 13. 12. 2021 v prostorách učebny přírodních věd schůzka zástupců spolupracujících škol. Přítomní učitelé si vyzkoušeli zakoupený systém Pasco na aktivitách připravených učitelkou fyziky, která učitele seznámila s prací s tímto systémem. Dále byla domluvena další spolupráce a možné zapojení žáků do projektových dní, pokud situace s pandemií dovolí.


                                                            V Soběslavi 13. 12. 2021

                                                                                             Mgr. Jan Holas,
                                                                                               ředitel školy


Den otevřených dveří 8. března 2022

Den otevřených dveří 8. března 2022

V rámci DOD, který se uskutečnil 8. března 2022, byla zájemcům o studium na naší škole, žákům z ostatních škol a veřejnosti představena mimo jiné i zrekonstruovaná učebna přírodních věd z projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003369 „Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav“ včetně vybavení pořízeného z projektu.

                                                                  V Soběslavi 14. 3. 2022

                                                                                                Mgr. Jan Holas,
                                                                                                  ředitel školy

Setkání s žáky spolupracujících škol

Kliknutím na fotografii se přesunete do I-Alba.

Kliknutím na fotografii se přesunete do I-Alba.


V rámci spolupráce na projektu „Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav“ se uskutečnily v průběhu května a června v prostorách učebny čtyři setkání se žáky spolupracujících Základní škol (ZŠ a MŠ Tučapy; ZŠ Veselí nad Lužnicí Čs. armády; ZŠ Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše, Gymnázium Soběslav). Přítomní žáci si vyzkoušeli vybrané úlohy systému Pasco. Žáci pracovali badatelským způsobem ve čtyřech skupinách. Konkrétně se jednalo o tyto experimenty:

1/ Teplota varu vody

2/ Přenos tepla

3/ Měření koncentrace oxidu uhličitého

                                                          V Soběslavi 20. 6. 2022

                                                                                             Mgr. Jan Holas,
                                                                                               ředitel školy
Spolupráce s Domem dětí a mládeže


V rámci spolupráce s DDM bude od 1. 9. 2022 ve škole v zrekonstruované učebně přírodních věd z projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003369 „Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav“ opět otevřen kroužek „Pokusohraní“. Kroužek povede učitelka fyziky z naší školy. Zájemci se můžou hlásit během prázdnin, jak u paní učitelky, tak i pomocí přihlášky DDM (k vyzvednutí v DDM).

                                                            V Soběslavi 29. 6. 2022

                                                                                                Mgr. Jan Holas,
                                                                                                 ředitel školy


Setkání s žáky spolupracujících škol


V rámci spolupráce na projektu „Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav“ se uskutečnily v průběhu května a června v prostorách učebny čtyři setkání se žáky spolupracujících Základní škol (ZŠ a MŠ Tučapy; ZŠ Veselí nad Lužnicí Čs. armády; ZŠ Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše, Gymnázium Soběslav). Přítomní žáci si vyzkoušeli vybrané
projekty s elektronickou stavebnicí Boffin. Žáci pracovali dle přiložených návodů ve dvojicích. Po každém experimentu společně hledali odpovědi a vysvětlení k otázkám vyučujícího.

Konkrétně se jednalo o tyto projekty:
1/ Elektrická světla a vypínač
2/ Sériové umístění lampy
3/ Paralelní umístění lampy

                                                                 
                                                                  V Soběslavi 31. 10. 2022
                                                                                                         
                                                                                              Mgr. Jan Holas,
                                                                                                ředitel školy


Setkání s žáky spolupracujících škol


V rámci spolupráce na projektu „Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav“ se uskutečnily v průběhu května a června v prostorách učebny čtyři setkání se žáky spolupracujících Základní škol (ZŠ a MŠ Tučapy; ZŠ Veselí nad Lužnicí Čs. armády; ZŠ Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše, Gymnázium Soběslav). Přítomní žáci si vyzkoušeli vybrané
úlohy měření pH. Při své práci využili nejen standardní metody měření, ale také právě sondy systému Pasco. Žáci pracovali badatelským způsobem ve dvojicích.

Konkrétně se jednalo o tyto experimenty:
1/ Měření pH nápojů univerzálním pH papírkem.
2/ Měření pH nápojů bezdrátovou sondou Pasco.
3/ Měření pH čaje (vliv přídavku cukru, soli).

                                                                 
                                                                  V Soběslavi 12. 12. 2022
                                                                                                         
                                                                                              Mgr. Jan Holas,
                                                                                                ředitel školy


Setkání s žáky spolupracujících škol


V rámci spolupráce na projektu „Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav“ se uskutečnily v průběhu května a června v prostorách učebny čtyři setkání se žáky spolupracujících Základní škol (ZŠ a MŠ Tučapy; ZŠ Veselí nad Lužnicí Čs. armády; ZŠ Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše, Gymnázium Soběslav). Přítomní žáci si vyzkoušeli vybrané úlohy měření pomocí Pasco senzoru síly. Žáci pracovali badatelským způsobem ve dvojicích.

Konkrétně se jednalo o tyto experimenty:
1/ Měření tíhové síly
2/ Měření vztlakové síly

                                                                 
                                                                  V Soběslavi 14. 2. 2023
                                                                                                         
                                                                                              Mgr. Jan Holas,
                                                                                                ředitel školy


Den otevřených dveří - 7. března 2023

Den otevřených dveří - 7. března 2023


V rámci DOD, který se uskutečnil 7. března 2023, byla zájemcům o studium na naší škole, žákům z ostatních škol a veřejnosti představena mimo jiné i zrekonstruovaná učebna přírodních věd z projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003369 „Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav“ včetně vybavení pořízeného z projektu. A také zrekonstruovaná učebna informatiky z projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_075/0013228 „Rekonstrukce multimediální učebny ZŠ Soběslav, Komenského 20“.

                                                                     V Soběslavi 8. 3. 2023

                                                                                              Mgr. Jan Holas,
                                                                                                ředitel školy


Setkání s žáky spolupracujících škol


V rámci spolupráce na projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003369 „Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav“ se uskutečnily v průběhu března a dubna v prostorách učebny přírodních věd projektové výuky žáků spolupracujících základních škol (ZŠ a MŠ Tučapy; ZŠ Veselí nad Lužnicí Čs. armády; ZŠ Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše, Gymnázium Soběslav). Přítomní žáci si vyzkoušeli vybrané projekty s elektronickou stavebnicí Boffin. Žáci pracovali dle přiložených návodů ve dvojicích. Po každém experimentu společně hledali odpovědi a vysvětlení k otázkám vyučujícího. Konkrétně se jednalo o tyto projekty:

 

1/ Jeden směr pro LED diodu

2/ Světlem řízená LED dioda

3/ LED dioda s hudbou

                                                          V Soběslavi 28. 4. 2023

                                                                                             Mgr. Jan Holas,
                                                                                               ředitel školySetkání s žáky spolupracujících škol


V rámci spolupráce na projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003369 „Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav“ se uskutečnily v průběhu května v prostorách učebny přírodních věd projektové výuky žáků spolupracujících základních škol (ZŠ a MŠ Tučapy; ZŠ Veselí nad Lužnicí Čs. armády; ZŠ Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše, Gymnázium Soběslav). Přítomní žáci si vyzkoušeli vybrané úlohy měření pomocí Pasco senzoru síly a bezdrátového vozíku Smart Cart. Žáci pracovali badatelským způsobem ve dvojicích. Konkrétně se jednalo o tyto experimenty:

 

1/ Magnetická síla

2/ Impuls síly

 

                                                          V Soběslavi 31. 5. 2023

                                                                                             Mgr. Jan Holas,
                                                                                               ředitel školy


Spolupráce s Domem dětí a mládeže


V rámci spolupráce s DDM bude od 1. 9. 2023 ve škole v zrekonstruované učebně přírodních věd z projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003369 „Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav“ opět otevřen kroužek „Pokusohraní“. Kroužek povede učitelka fyziky z naší školy. Zájemci se můžou hlásit během prázdnin, jak u paní učitelky, tak i pomocí přihlášky DDM (k vyzvednutí v DDM).

 

V Soběslavi 28. 6. 2023

Mgr. Jan Holas,
ředitel školy


Projektová výuka spolupracujících škol

 

V rámci spolupráce na projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003369 „Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav“ se uskutečnila v průběhu října v prostorách učebny přírodních věd projektová výuka žáků spolupracujících základních škol (ZŠ a MŠ Tučapy; ZŠ Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády; ZŠ Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše; Gymnázium Soběslav). Přítomní žáci si vyzkoušeli vybrané projekty s elektronickou stavebnicí Boffin. Žáci pracovali dle přiložených návodů ve dvojicích. Po každém experimentu společně hledali odpovědi a vysvětlení k otázkám vyučujícího. Konkrétně se jednalo o tyto projekty:

 1/ Elektrická světla a vypínač (1)

2/ Sériové umístění lampy (152)

3/ Paralelní umístění lampy (153)

 

 V Soběslavi 20. 10. 2023

Mgr. Jan Holas,
ředitel školy


Projektová výuka spolupracujících škol

 

V rámci spolupráce na projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003369 „Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav“ se uskutečnila v průběhu listopadu a prosince v prostorách učebny přírodních věd projektová výuka žáků spolupracujících základních škol (ZŠ a MŠ Tučapy; ZŠ Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády; ZŠ Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše; Gymnázium Soběslav). Přítomní žáci si vyzkoušeli vybrané projekty s elektronickou stavebnicí Boffin. Žáci pracovali dle přiložených návodů ve dvojicích. Po každém experimentu společně hledali odpovědi a vysvětlení k otázkám vyučujícího. Konkrétně se jednalo o tyto projekty:

 1/ 3mA měřič (323)

2/ 0 – 3 voltmetr (324)

3/ Funkce nastavitelného odporu (325)

 
V Soběslavi 8. 12. 2023

Mgr. Jan Holas,
ředitel školy


Projektová výuka spolupracujících školV rámci spolupráce na projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003369 „Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav“ se uskutečnila v průběhu února v prostorách učebny přírodních věd projektová výuka žáků spolupracujících základních škol (ZŠ a MŠ Tučapy; ZŠ Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády; ZŠ Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše; Gymnázium Soběslav). Přítomní žáci si vyzkoušeli vybrané úlohy měření pH. Při své práci využili nejen standardní metody měření, ale také právě sondy systému Pasco. Žáci pracovali badatelským způsobem ve dvojicích a trojici. Konkrétně se jednalo o tyto experimenty:

 

1/ Měření pH nápojů univerzálním pH papírkem.

2/ Měření pH nápojů bezdrátovou sondou Pasco.

3/ Měření pH čaje (vliv přídavku cukru, soli).

 

V Soběslavi 1. 3. 2024

Mgr. Jan Holas,
ředitel školy


Den otevřených dveří - 12. 3. 2024

Den otevřených dveří - 12. 3. 2024

V rámci DOD, který se uskutečnil 12. března 2024, byla zájemcům o studium na naší škole, žákům z ostatních škol a veřejnosti představena mimo jiné i zrekonstruovaná učebna přírodních věd z projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003369 „Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav“ včetně vybavení pořízeného z projektu. A také zrekonstruovaná učebna informatiky z projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_075/0013228 „Rekonstrukce multimediální učebny ZŠ Soběslav, Komenského 20“.

V Soběslavi 13. 3. 2024
                                                                                         Mgr. Jan Holas, ředitel školy


Setkání s žáky spolupracujících školV rámci spolupráce na projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003369 „Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav“ se uskutečnila v průběhu dubna v prostorách učebny přírodních věd projektová výuka žáků spolupracujících základních škol (ZŠ a MŠ Tučapy; ZŠ Veselí nad Lužnicí Čs. armády; ZŠ Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše, Gymnázium Soběslav). Přítomní žáci si vyzkoušeli vybrané úlohy systému Pasco. Žáci pracovali badatelským způsobem ve čtyřech skupinách. Konkrétně se jednalo o tyto experimenty:

 

1/ Teplota varu vody

2/ Přenos tepla

3/ Měření koncentrace oxidu uhličitého

 

V Soběslavi 26. 4. 2024

Mgr. Jan Holas,
ředitel školySetkání s žáky spolupracújících školV rámci spolupráce na projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003369 „Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav“ se uskutečnila v průběhu června v prostorách učebny přírodních věd projektová výuka žáků spolupracujících základních škol (ZŠ a MŠ Tučapy; ZŠ Veselí nad Lužnicí Čs. armády; ZŠ Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše, Gymnázium Soběslav). Přítomní žáci si vyzkoušeli vybrané úlohy měření pomocí Pasco senzoru síly. Žáci pracovali badatelským způsobem ve dvojicích a trojici. Konkrétně se jednalo o tyto experimenty:

 

1/ Měření tíhové síly.

2/ Měření vztlakové síly.

 

V Soběslavi 14. 6. 2024

Mgr. Jan Holas,
ředitel školy


Spolupráce s Domem dětí a mládežeV rámci spolupráce s DDM bude od 1. 9. 2024 ve škole v zrekonstruované učebně přírodních věd z projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003369 „Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav“ opět otevřen kroužek „Pokusohraní“. Kroužek povede učitelka fyziky z naší školy. Zájemci se můžou hlásit během prázdnin, jak u paní učitelky, tak i pomocí přihlášky DDM (k vyzvednutí v DDM).

V Soběslavi 26. 6. 2024

Mgr. Jan Holas,
ředitel školy


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
kontakty - telefon, email
rozvrhy tříd a učitelů
elektronická žákovská knížka
objednání - rušení obědů - jídelníček
suplování
home
HOME

Created by © 2015-2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy