logotyp
Login

Výuka 2. - 9. ročníku od 1.9. 2021


Vážení rodiče,

na základě informací, které jsem obdržel od MŠMT, Vám sděluji informace k nástupu žáků do školy od středy 1. 9. 2021.

Ve středu 1. 9. nastoupí k prezenční výuce žáci celé školy.

Preventivní screeningové testování

Nařízené preventivní screeningové testování žáků 1. – 9. tříd proběhne s frekvencí 3krát po sobě ve dnech 1. září, 6. září a 9. září 2021. Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 (nutno doložit v den testování). Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa. Zákonný zástupce žáků 1. – 3. tříd může být přítomen u testování svého dítěte.

Žádám Vás, abyste byli v případě pozitivního výsledku testu Vašeho dítěte k zastižení na telefonu pro případné vyzvednutí svého dítěte. Zde přikládám odkaz na video s ukázkou testování:

https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4

 

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích cest.

Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná
výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy.

Děkuji za spolupráci a pevně věřím, že letošní školní rok proběhne tak, jak si všichni přejeme.


                                                                           Mgr. Jan Holas, ředitel školy


Výtah nejdůležitějších pravidel v ZŠ Komenského Soběslav od 1.9. 2021 dle doporučení MŠMT


Zpět na hlavní výpis

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
kontakty - telefon, email
rozvrhy tříd a učitelů
elektronická žákovská knížka
objednání - rušení obědů - jídelníček
suplování
home
HOME

Created by © 2015-2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy