logotyp
Login

Zápis do 1. ročníku


Vážení rodiče,

ve smyslu mimořádných opatření vlády v souvislosti s onemocněním COVID-19 proběhnou zápisy k povinné školní docházce v souladu s právními předpisy, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy od 1. do 30. dubna.

  • účastní se všechny děti, kterým ke dni 31. 8. 2021 bude 6 let
  • děti, které měly v minulém období odklad školní docházky, musí rodiče letos zapsat znovu

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělání je možné vytisknout zde.

Žádost o odklad povinné školní docházky je možné vytisknout zde.

Formuláře je možné osobně vyzvednout v budově školy po telefonické domluvě na čísle: 381 200 981, 606 624 621 nebo v případě otevření MŠ vyzvednout i tam.

 

Vyplněnou a podepsanou žádost je možné doručit do školy následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy: rmnmsi3
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu: hospodar@zssobeslav.cz
  • poštou na adresu: 
                                             Základní škola Soběslav, Komenského 20
                                             Komenského 20/22
                                             392 01 Soběslav


  • osobním podáním: po tel. domluvě na čísle: 381 200 981, 606 624 621
  • do poštovní schránky u hlavního vchodu do školy

 

Spolu se žádostí k přijetí je nutno přiložit i prostou kopii rodného listu dítěte.

 

Pokud budete žádat odklad povinné školní docházky pro své dítě, musíte podat i Žádost o přijetí k základnímu vzdělání a doložit dvě doporučující zprávy – od školského poradenského zařízení a od dětského lékaře nebo klinického psychologa – vzhledem k současné krizové situaci je možno tyto zprávy dodat později – až do 30. 6. 2021.

 

Termín pro doručení podepsané žádosti do školy je do 30. 4. 2021.

 

Na Vámi vyplněnou emailovou adresu v Žádosti o přijetí k základnímu vzdělání Vám bude zaslán email s registračním číslem Vašeho dítěte.

Výsledky zápisu budou zveřejněny formou registračních čísel na webových stránkách školy a na vývěsce školy dne 7. 5. 2021.


Kritéria přijetí

 1. Do ZŠ se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu Základní školy Soběslav, Komenského 20/I.
 2. Do ZŠ se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Základní školy Soběslav, Komenského 20/I.

Poznámka

V případě, že dvě nebo více dětí bude splňovat podmínku přijetí č. 2 a zároveň nebude v možnostech školy z důvodu překročení její kapacity tyto děti přijmout, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které danou podmínku splňují. Losování provede ředitel školy za přítomnosti člena pedagogického sboru školy a zástupce školské rady zvolené za zákonné zástupce. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena při zápisu do ZŠ.

Zpět na hlavní výpis

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
kontakty - telefon, email
rozvrhy tříd a učitelů
elektronická žákovská knížka
objednání - rušení obědů - jídelníček
suplování
home
HOME

Created by © 2015-2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy