logotyp
Login

Informace k provozu školy od 1. 9. 2020Výtah nejdůležitějších pravidel v ZŠ Komenského Soběslav od 1. 9. 2020 dle doporučení MŠMT

OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

 •   Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

 

 •   Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. 

 

 •   Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení je omezen. Zákonní zástupci žáků 1. tříd se mohou zúčastnit zahájení školního roku v jednotlivých třídách dne 1. 9. 2020, pro ostatní doprovázející osoby platí zákaz vstupu do budovy při příchodu žáka do školy do odvolání.

 

 •   Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních či studijních skupinách.

 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA

 

 •   V průběhu pobytu ve škole nemusí žáci, vyučující ani ostatní zaměstnanci nosit roušky. Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd.

 

 •   Žák má u sebe roušku pro případ, že se u něj vyskytnou v průběhu jeho přítomnosti ve škole příznaky infekčního onemocnění.

 

 •   Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

 

 •   U vstupu do budovy školy, v každé učebně a v jídelně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou.

 

 •   Bude prováděno časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy.

 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

 

 •   V případě, že se vyskytnou příznaky infekčního onemocnění v průběhu přítomnosti žáka ve škole, žák neprodleně použije roušku a bude umístěn do samostatné místnosti ve škole. Současně bude informován zákonný zástupce žáka, který bezodkladně žáka ze školy vyzvedne.

 

 •   Zákonný zástupce pak telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

 •   Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.)

 

 •   Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 •   U vstupu do jídelny jsou k dispozici prostředky na dezinfekci rukou.

 

 •   Vydávání jídla, pití a příborů bude upraveno dle doporučení vydaných MŠMT; tzn. jídlo, pití a příbory bude vydávat pracovník školní jídelny.

Zpět na hlavní výpis

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
kontakty - telefon, email
rozvrhy tříd a učitelů
elektronická žákovská knížka
objednání - rušení obědů - jídelníček
suplování
home
HOME

Created by © 2015-2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy