logotyp
Login

Hravý týden pro zvídavé čtenáře – II. turnus

Kliknutím na fotografii se přesunete do I-Alba.

Kliknutím na fotografii se přesunete do I-Alba.


Hlavním cílem programu tohoto tábora bylo dětem přitažlivým způsobem přiblížit svět knížek a zvýšit tak jejich čtenářský zájem.

Byly využity různé formy práce. K nejoblíbenějším patřila četba a dramatizace krátkých pohádek, kreslení, zábavné hříčky, doplňovačky, vyprávění o autorek a ilustrátorech dětské literatury, výstava oblíbených knih, soutěž o znalostech pohádek, hádanky, vyprávění příběhů podle fantazie dětí.

Každý den byla zařazena četba úryvků nebo anotace známých knih. Následovalo krátké zhodnocení a vyjádření dětí. O životě severoamerických indiánů se děti dozvěděly z četby i krátkého vyprávění. Indiánské dovednosti si vyzkoušely na stezce, kde prokázaly svou sílu, obratnost, rychlost, pozornost, paměť. Nechybělo ani dobrodružné hledání pokladu a střelba ze vzduchovky. Po anotaci knihy Robinson Crusoe se děti zapojily do zábavné hry napodobující život trosečníků.

Děti se také vypravily hledat strašidlo Doudlo do lesa Svákov. Po cestě plnily úkoly tematicky se vztahující ke knize Miroslava Krejči – „Strašidlo Doudlo“. Prohlédly si křížovou cestu, která byla vytesána do kamenných bloků, navštívily rozhlednu. V cíli už na ně netrpělivě čekalo samotné strašidlo Doudlo a pohádková babička. Ta děti pochválila za splnění všech úkolů a přečetla ještě krátké úryvky z uvedené knihy.

Děti by měly mít hezký vztah k místu, kde žijí. Z tohoto důvodu jsme zařadily do programu i poznávání místních pověstí, které bylo spojeno s návštěvou významných kulturních památek. V rámci prohlídky gotického Rožmberského hradu se děti podívaly do městské knihovny, strážní věže Hlásky, suterénu věže. Zajímavé informace o knihovně se dozvěděly přímo od Ing. arch. Jaromíra Kročáka, který je autorem tohoto unikátního projektu. Prohlédly si výstavu výtvarných prací žáků umělecké školy a vyslechly pozoruhodnou pověst „O bláznivém tovaryši“.

Děti zaujala návštěva městské věže, která patří mezi nejstarší a nejzajímavější stavby v Soběslavi. Z ochozu věže přehlédly celé město. Součástí prohlídky věže byla ukázka restaurovaného hodinového stroje, expozice výroby zvonů a zvoníkův byt, který se nachází u ochozu věže. Zpestřením bylo vyprávění pověstí o založení města.

Na děti čekaly i aktivity z různých zájmových oblastí. Přinesly jim sportovní vyžití, soutěže jednotlivců i týmů, uplatnily v nich vědomosti z přírodovědy, zdravovědy, ochrany životního prostředí. Formou besedy si opakovaly význam nejdůležitějších dopravních značek, správné vybavení kola, zhlédly videa zaměřená na řešení různých dopravních situací. Dodržování pravidel bezpečnosti silničního provozu si zopakovaly na dopravním hřišti.

Děti měly jedinečnou možnost vidět z bezprostřední blízkosti dravce a sovy. Dozvěděly se zábavnou formou zajímavosti o jejich životě, o sokolnictví. Po návratu do školy se učily pracovat se získanými informacemi, orientovat se v encyklopediích. Příjemné osvěžení v horkých letních dnech přinesla dětem návštěva místního koupaliště s vodními atrakcemi.

Celý tábor probíhal v příjemné atmosféře, přinesl radost i poučení, pomohl vytvářet kladný vztah dětí ke knihám, přispěl k rozvoji jejich komunikačních dovedností.

                                                   Jitka Macháčková a Andrea Herdová

Zpět na hlavní výpis

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
kontakty - telefon, email
rozvrhy tříd a učitelů
elektronická žákovská knížka
objednání - rušení obědů - jídelníček
suplování
home
HOME

Created by © 2015-2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy